โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี

          สมาคมฯ จัดทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูอาจารย์ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปัจจุบัน การทำงานด้านวิชาการและการวิจัยของครูอาจารย์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ครั้งที่ วันที่ เรื่อง
23 30 พ.ค. 2563 การจัดสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 23
กำหนดการเดิม วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็น จัดปลายปี
กำหนดการรับสมัครเดิม ถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปรับเป็น ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลายจะประกาศเปิดรับสมัคร พร้อมกำหนดการจัดสัมมนาให้ทราบอีกครั้ง
*****
รายละเอียดและใบสมัคร (183 KB)
ใบสมัคร (34 KB)
22 25 พ.ค. 2562 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
รายละเอียดและใบสมัคร (217 KB)
ใบสมัคร (72 KB)
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 22
 • JTAT Seminar (329 KB)
 • JTAT Seminar Worksheet (177 KB)
 • สรุปสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (176 KB)
  21 19 พ.ค. 2561 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
  รายละเอียด
  ใบสมัคร (69 KB)
  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
  เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 21
 • สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด โดย ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา (5.51 MB)
 • สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด โดย ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา (113 KB)
 • สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด (เฉลย) โดยดร.ธีระวุฒิ สุนทรา (116 KB)
 • สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 เรื่อง"การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้มากกว่าความรู้และสอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้ไม่ผิด"
  (159 KB)
  20 3 มิ.ย. 2560 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
  รายละเอียด (265 KB)
  ใบสมัคร (34 KB)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 20
  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
  เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 20
  สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20
  เรื่อง "การสอนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสอนไวยากรณ์อย่างไรให้ใช้เป็น"
  19 28 พ.ค. 2559 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
  รายละเอียด (261 KB)
  ใบสมัคร (34 KB)
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 19
  ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 19 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  สรุปผลจากแบบประเมินงานสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  18 29 พ.ค. 2558 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
  * ดาวน์โหลดใบสมัคร
  รายชื่อผู้เข้าร่วม
  สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
  สรุปงานสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
  ครั้งที่ 18 เรื่อง Next World กับการเรียนการสอนที่ถูกปฏิวัติ
  17 13 มี.ค. 2557 " แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น"
  * ดาวน์โหลดใบสมัคร
  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17
  สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่17
  เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  16 2 พ.ค. 2556 การทำวิจัยในชั้นเรียน
  สรุปงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 16 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
  หัวข้อเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
  15 16 มิ.ย. 2555 การทำวิจัยในชั้นเรียน
  14 23 มี.ค. 2555 การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

  การสอนคันจิ
  13 17 มี.ค. 2554 เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

  หลักสูตรใหม่กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยไทย

  12 12 มิ.ย. 2553 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อะนิเมะกับตัวอย่างการใช้จริงในห้องเรียน

  รายงานการไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2553

  11 12 มี.ค. 2553 การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
  10 20 พ.ย. 2552 วัฒนธรรมในภาษา

  การสำรวจความเชื่อ (Belief) ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

  9 19 มี.ค. 2552 การทำวิจัย
  8 21 พ.ค. 2551 ความนิยมของ "อะนิเมะ การ์ตูนญี่ปุ่น" และการนำเข้ามาใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น

  รายงานผลโครงการอบรมครูระยะสั้นที่ญี่ปุ่น

  แนะนำวิชา "ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" และสื่อการสอน

  7 16 มี.ค. 2550 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
  6 11 มี.ค. 2549 การสอนวิชาการเขียนโดยผ่านการแปล

  การออกข้อสอบภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

  การทำสื่อชุดการเรียนรู้โดยใช้สมุดเล่มเล็ก

  5 8 ต.ค. 2548 วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น
  4 12 มี.ค. 2548 การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  3 9 ต.ค. 2547 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในสายวิชาชีพ
  2 13 มี.ค. 2547 การใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

  การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อผสม

  เด็กญี่ปุ่นกับการปฏิรูปการศึกษายุค 2000

  การสอนวิชาแปล

  1 11 ต.ค. 2546 เกาะติดสถานการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
  กลับสู่หน้าหลัก

  หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


  Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
  Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
  2 Prachan Road, Bangkok 10200

  E-mail : jtatmember@gmail.com