โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี

          สมาคมฯ จัดทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูอาจารย์ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปัจจุบัน การทำงานด้านวิชาการและการวิจัยของครูอาจารย์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ครั้งที่ วันที่ เรื่อง
21 19 พ.ค. 2561 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
รายละเอียด
ใบสมัคร (69 KB)
20 3 มิ.ย. 2560 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
รายละเอียด (265 KB)
ใบสมัคร (34 KB)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 20
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 20
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20
เรื่อง "การสอนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสอนไวยากรณ์อย่างไรให้ใช้เป็น"
19 28 พ.ค. 2559 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
รายละเอียด (261 KB)
ใบสมัคร (34 KB)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 19
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 19 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
18 29 พ.ค. 2558 สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
* ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วม
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
สรุปงานสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18 เรื่อง Next World กับการเรียนการสอนที่ถูกปฏิวัติ
17 13 มี.ค. 2557 " แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น"
* ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่17
เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น
เอกสารประกอบการบรรยาย
16 2 พ.ค. 2556 การทำวิจัยในชั้นเรียน
สรุปงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 16 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
หัวข้อเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
15 16 มิ.ย. 2555 การทำวิจัยในชั้นเรียน
14 23 มี.ค. 2555 การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

การสอนคันจิ
13 17 มี.ค. 2554 เทคนิคการใช้กิจกรรมเพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

หลักสูตรใหม่กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยไทย

12 12 มิ.ย. 2553 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อะนิเมะกับตัวอย่างการใช้จริงในห้องเรียน

รายงานการไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2553

11 12 มี.ค. 2553 การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
10 20 พ.ย. 2552 วัฒนธรรมในภาษา

การสำรวจความเชื่อ (Belief) ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

9 19 มี.ค. 2552 การทำวิจัย
8 21 พ.ค. 2551 ความนิยมของ "อะนิเมะ การ์ตูนญี่ปุ่น" และการนำเข้ามาใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น

รายงานผลโครงการอบรมครูระยะสั้นที่ญี่ปุ่น

แนะนำวิชา "ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น" และสื่อการสอน

7 16 มี.ค. 2550 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
6 11 มี.ค. 2549 การสอนวิชาการเขียนโดยผ่านการแปล

การออกข้อสอบภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

การทำสื่อชุดการเรียนรู้โดยใช้สมุดเล่มเล็ก

5 8 ต.ค. 2548 วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น
4 12 มี.ค. 2548 การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 9 ต.ค. 2547 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในสายวิชาชีพ
2 13 มี.ค. 2547 การใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อผสม

เด็กญี่ปุ่นกับการปฏิรูปการศึกษายุค 2000

การสอนวิชาแปล

1 11 ต.ค. 2546 เกาะติดสถานการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
กลับสู่หน้าหลัก

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com