ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ เข้ารับพระราขทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette

JTAT ขอแสดงความยินดีกับศาตราจารย์วรินทร วูวงศ์ (ที่ปรึกษาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย) ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 18:00-19:30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น พิธีเริ่มจาก Mr.NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งแนะนำผลงานต่างๆ ของ ศ.วรินทร วูวงศ์

ผลงานของ ศ.วรินทร วูวงศ์ เช่น

  • ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2552-2558 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคม

  • ดำเนินการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com