ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์
ประธานที่ปรึกษาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (อดีตนายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย)

ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com