ขอแนะนำเว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่น

          จัดทำโดย Professor Chizuko KOMIYA, Graduate School of Japanese Applied Linguistics, Waseda University เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดด้านเศรษฐศาสตร์หรือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต มีศัพท์วิชาการและศัพท์ข่าวจำแนกตามหมวด มีไฟล์เสียงสำหรับฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจทั้งระดับคำและสำนวนสำคัญ ๆ มีคำแปลหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี เวียดนาม และ ไทย สามารถสืบค้นคำต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ http://keizai-nihongo.com/tha/

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com