ผลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3)
รางวัลชนะเลิศภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
  เด็กชายบุญชนะ ศวัสตานนท์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  นางสาวอากินะ บุญดี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  เด็กชายกวี สินสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6)
รางวัลชนะเลิศภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
  นางสาวสุธิมา ธงถาวรสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  นางสาวพิชญา พิชญวรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  นางสาวรุจิรา ไซโตะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้สามารถดูผลการแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งคะแนนที่ได้ (ทั้งรอบเจียรไนเพชร และรอบเพชรยอดมงกุฎ) ได้ที่เว็บไซด์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ www.sriayudhya.ac.th


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com