ข่าวล่าสุด ขอแนะนำเว็บไซต์บทเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
มีคำแปลภาษาไทย เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2009 นี้

          Tokyo University of Foreign Studies ได้จัดทำโครงการที่นำเสนอบทเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย

      1. เสียงและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น มีแบบฝึกฟังพร้อมเฉลย
      2. บทสนทนาซึ่งเป็นวิดิโอสั้น ๆ สำหรับฝึกทักษะการฟังและพูดใน 40 สถานการณ์ มี 4 รูปแบบให้เลือก

          เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะการฟังพูดด้วยตนเอง สนใจแวะชมได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

          http://coelang.tufs.ac.jp/english/modules/th/index.html


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com