โครงการอบรมครูระยะสั้นที่ญี่ปุ่นครั้งที่ 2

          สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ที่ศูนย์อุระวะ จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 21 เมษายน 2552 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดังนี้

NO. NAME INSTITUTE
1 Mr.Amnuay Thawee Boonwattana School
2 Ms.Chonticha Klomlakorn Sisaked Rajabhat University
3 Ms.Chulaluk Lamlert Satri nonthaburi School
4 Ms.Duangnet Dumri Thungthoengyingwattana School
5 Ms.Jaemjan Boonyopakorn Kanchanapisek Witthayalai Kalasin School
6 Ms.Janthana Jantharaphaijit Yupparajwittayalai School
7 Ms.Kanthima Phopchanat Pluakdaengpittayakom School
8 Ms.Krongkan Noypracha Takfawichaprasit School
9 Ms.Orawan Chuntaranitikul Namunwittayakom School
10 Ms.Panitnard Tuangsuwan Silpakorn University (Phetchburi Campus)
11 Ms.Ruanpae Duangkai Donmpddaengwittayakom School
12 Ms.Sakawduan Panwichian Muaklekwittaya School
13 Mr.Sujin Narmsathorn Mukda Witthayanukul School
14 Ms.Thawinya Nakmanuruk Chomsuranguppathum School
15 Ms.Varunee Seekhao Srisongkramwittaya School
16 Mr.Winess Juntawongsri Rajanagarindra Rajabhat University
17 Ms.Ilada Sarttatat Tepsatri Rajabhat University (ผู้ประสานงาน)
18 Ms.Suneerat Neancharoensuk Thammasat University (ผู้ประสานงาน)

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากทางเว็บไซต์นี้


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com