ผลการประกวดละครภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 3

          สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จัดประกวดละครเพื่อให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ

ผลการประกวดมี ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
  • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com