ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2561
รายงานการดำเนินกิจกรรมของ JTAT ประจำปี 2560 จาก นายกสมาคม

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยครั้งที่ 11
Download ใบสมัคร

 

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com