ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2562

สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
รายละเอียดและใบสมัคร (217 KB)
ใบสมัคร (72 KB)

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com