ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2560
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20
เรื่อง "การสอนวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสอนไวยากรณ์อย่างไรให้ใช้เป็น"


เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 20


สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
รายละเอียด (265 KB)
ใบสมัคร (34 KB)

ปิดรับสมัครโครงการประกวดละครภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2560 เนื่องจากครบ 20 ทีมแล้ว (อัพเดทเมือ 2 พฤษภาคม 2560)

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 10
(ระยะเวลาอบรม 2-22 เมษายน 2560 หมดเขตรับสมัคร 14 ธันวาคม 2559)
รายละเอียด (250 KB)
ใบสมัคร (55 KB)

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยระดับอุดมศึกษา
(ระยะเวลาอบรม 4-24 มิถุนายน 2560 หมดเขตรับสมัคร 14 ธันวาคม 2559)
รายละเอียด (240 KB)
ใบสมัคร (52 KB)

 

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com