การจัดสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 23
กำหนดการเดิม วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็น จัดปลายปี
กำหนดการรับสมัครเดิม ถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ปรับเป็น ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลายจะประกาศเปิดรับสมัคร พร้อมกำหนดการจัดสัมมนาให้ทราบอีกครั้ง
*****
รายละเอียดและใบสมัคร (183 KB)
ใบสมัคร (34 KB) 


  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสถาบันต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561)
 
 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 5. หลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 16. มหาวิทยาลัยพายัพ
 17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


  
หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com