เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาครั้งที่ 21
 • สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด โดย ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา (5.51 MB)
 • สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด โดย ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา (113 KB)
 • สอนคำช่วยอย่างไรให้ใช้่ไม่ผิด (เฉลย) โดยดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
      (116 KB)
 •  


  หลักสูตรปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น" (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555)   


   
  หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


  Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
  Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
  2 Prachan Road, Bangkok 10200

  E-mail : jtatmember@gmail.com