ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Matsuri
พิธีชงชา
Origami
รถญี่ปุ่น
Sakura
ร้านค้า
ของใช้แปลกๆ
โรงเรียนมัธยม
คนญี่ปุ่น
ตุ๊กตาญี่ปุ่น
สถานที่
ป้าย
สถานีรถไฟ
อาหาร

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com