ผลการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

  ชื่อโรงเรียน ชื่อละคร
รางวัลที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 泣いた赤鬼
รางวัลที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต みずあめのどく
รางวัลที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 舌切りすずめ
รางวัลชมเชย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย かぐやひめ
รางวัลชมเชย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี かちかち山
รางวัลชมเชย โรงเรียนราชวินิตบางเขน 泣いた赤鬼
รางวัลชมเชย โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ いなばのしろうさぎ
รางวัลชมเชย โรงเรียนสตรีนนทบุรี 十二支にねこいないわけ


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com