ผลการประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง えちごのきょうだい
รางวัลที่ 2 โรงเรียนหัวหิน เรื่อง この世で一番えらいもの
รางวัลที่ 3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง 附子
รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง かちかち山
รางวัลชมเชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง かさじぞう
รางวัลชมเชย โรงเรียนราชวินิต บางเขน เรื่อง 絵姿奥さん
รางวัลชมเชย โรงเรียนสตรีนนทบุรี เรื่อง まんじゅうこわい
รางวัลชมเชย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เรื่อง わらしべちょうじゃ
* รางวัลชมเชย เรียงตามลำดับอักษรของชื่อสถาบัน
* คลิปวีดีโอการแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com