การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

กำหนดการ  
8:00-8:40 น. ทีมผู้แสดงช่วงเช้าลงทะเบียน
8:40-9:00 น. พิธีเปิด
9:00-11:30 น. การแสดงจากโรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 2. โรงเรียนนครไทย
 3. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 4. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 1. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 4. โรงเรียนเขมาภิรตาราม
 5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11:00-11:40 น. ทีมผู้แสดงช่วงบ่ายลงทะเบียน
11:30-12:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:30-15:00 น. การแสดงจากโรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 2. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 3. โรงเรียนแก่งคอย
 4. โรงเรียนราชประชาสมาสัย
 5. โรงเรียนหัวหิน
 1. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 2. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 3. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. โรงเรียนกัลยาณวัตร
 5. โรงเรียนปทุมวิไล
15:00-15:30 น. พัก
15:30-16:00 น. ประกาศผล มอบรางวัลและเกียรติบัตร พิธีปิด

กลับสู่หน้าหลัก

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com